ÜGYFÉL REKLAMÁCIÓ ÉS PANASZKEZELÉS RENDJE ÉS LEHETŐSÉGEI
 

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a társaságunk és munkatársaink munkavégzése során tapasztalt, vagy vélt problémákat/hibákat osszák meg velünk, hogy azok kiküszöbölésében, javításában partnereik lehessünk!

Ön észrevételével, panaszával elsősorban az Ön ügyében eljáró munkatársunkhoz fordulhat.

Ha felvetett ügye az Ön számára nem megnyugtató módon záródik le, vagy annak megoldásában üzletkötőnk nem tud segítségére lenni, akkor haladéktalanul keresse meg cégünk vezetőjét –személyesen, vagy írásban- akinél kérheti panaszának jegyzőkönyvbe vételét, melynek egyik példánya Önt illeti meg.

Gratis ’92 Biztosítási Alkusz Kft. (4026 Debrecen, Honvéd u. 4. fzs. 2.)
Cégvezető: dr. Pántya Zsolt ügyvezető igazgató
Nyitvatartási idő: hétfő-csötörtök: 8 - 16 h-ig, péntek: 8 - 14 h-ig
Tel.: Fax.: 36/52/477-215
Tel: 36/52/200-494 
E-mail:

Hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 8 - 16 h-ig, szerdán 8 - 20 h-ig telefonon panaszkezelést biztosítunk.
Telefon: +36/30/995-9883

A Gratis ’92 Kft. rendelkezik, szakmai felelősségbiztosítással, amely Megbízónk érdekeit védi, és emeli az általunk nyújtott szolgáltatások biztonságát. Cégünk, vagy annak munkatársa által elkövetett szakmai hiba által okozott kár megtérítését a károsult kérheti társaságunktól, vagy társaságunk felelősségbiztosítójától.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálásra előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:
a/ Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (levelezési címe. 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 061-4899-100, e-mail cím: ugyfelszolgalat@pszaf.hu);
b/ Pénzügyi Békéltető Testület /a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel s annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: 061-4899-100, e-mail: pbt@pszaf.hu);
c/ bíróság

Írásbeli panasz benyújtására szolgáló formanyomtatvány (word, pdf).